2014-12-03

Kontrole zewnętrzne


2013 rokPROTOKÓŁ

 

KONTROLI KOMPLEKSOWEJ GMINY OSIECZNA PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY W OSIECZNEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W GDAŃSKU


2014 rok