2014-12-03

Stanowiska Pracy w Urzędzie Gminy Osieczna

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

1.

mgr Stanisław Stosik

Wójt Gminy

58 5881468       w. 13

2.

mgr inż. Piotr Jędrzejewski

Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy

58 5881468       w. 14

3.

mgr Izabela Dulska

Skarbnik Gminy

58 5881468 
w. 17

4.

mgr Katarzyna Dunst

Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych

58 5881468 
w. 18

5.

kontakt    

Piotr Jędrzejewski

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji 

58 5881468
 w. 14

6.

Kamila Reszczyńska

Referent ds. organizacyjnych

11

58 5881468       w. 15

7.

Henryka Reszczyńska

Podinspektor ds. księgowości podatkowej, windykacji i płac 

11 

58 5881345
58 5881468
w. 15

8.

Małgorzata Machnikowska

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz spraw obywatelskich

11 

58 5881345
58 5881468 
w. 15

9.

mgr Alicja Kędziora

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami, gospodarki lokalowej i leśnictwa oraz kultury i rekreacji

58 5881468 
w. 19

10.

Wiesław Procek

Podinspektor ds. drogownictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa

58 5881468 
w. 19

11.

Małgorzata Włoch

Podinspektor ds. podatków i opłat, księgowości oraz działalności gospodarczej, handlu i usług

10 

58 5881468 
w. 12

12.

mgr Jolanta Becker

Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz obsługi finansowej wniosków unijnych

10 

58 5881468
w. 12

13.

Bożena Pruszak

Podinspektor ds. gospodarczych i ochrony
p. pożarowej

58 5881468 
w. 20

14.

Radca Prawny Ewa Bożko

Obsługa prawna Urzędu Gminy

1a 

58 5881468

15.

mgr Marcin Glaza

Referent ds. inwestycji

58 5881468       w. 18

16.

 

 

9  (sekretariat)

58 5881468

w. 10

17.

mgr Andrzej Wasielewski

Referent ds. gospodarki odpadami

58 5881468

w. 16

18.

Magdalena Szmaglińska

Pomoc administracyjna

58 5881468

 w. 20