Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXV/141/2017 z dnia 19.07.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezterminowe zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Osieczna
20.07.2017 więcej
Uchwała nr XXV/140/2017 z dnia 19.07.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok
20.07.2017 więcej
Uchwała nr XXIV/139/2017 z dnia 21.06.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Osieczna
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXIV/138/2017 z dnia 21.06.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXIV/137/2017 z dnia 21.06.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Osiecznej za 2016 rok
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXIV/136/2017 z dnia 21.06.2017 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osieczna z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2016 rok
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXIV/135/2017 z dnia 21.06.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2016 rok
27.06.2017 więcej
Uchwała nr XXIII/134/2017 z dnia 31.05.2017 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
własnych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
07.06.2017 więcej
Uchwała nr XXIII/133/2017 z dnia 31.05.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości
zlokalizowanej na działce nr 737/1 położonej w miejscowości
Osieczna stanowiącej własność Gminy Osieczna na okres do 10
lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy
07.06.2017 więcej
Uchwała nr XXII/132/2017 z dnia 29.03.2017 r.
w sprawie nabycia działki nr 56/1 położonej w miejscowości
Zimne Zdroje, gmina Osieczna
04.04.2017 więcej