Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr Or.0050.92.2016 z dnia 01.12.2016 r.
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontroli i
obiegu dokumentów dla Projektu pn. "Paszport do lepszej
przyszłości" realizowanego w ramach RPO Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego
27.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.94.2016 z dnia 13.12.2016 r.
w sprawie bezpieczeństwa danych osobowych - projekt
27.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.93.2016 z dnia 13.12.2016 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2016 rok; -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2016 rok
07.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.95.2016 z dnia 27.12.2016 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2016 rok; -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2016 rok
07.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.96.2016 z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
07.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.98.2016 z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
07.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.97.2016 z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie
Osieczna i jej jednostkach budżetowych
04.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.31.2017 z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie wprowadzenia procedury kontroli przestrzegania i
stosowania przez właścicieli nieruchomości zasad dotyczących
utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Osieczna oraz przeprowadzenia
kontroli realizacji obowiązków przez podmioty odbierające
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Osieczna
19.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.30.2017 z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy Osieczna
19.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.29.2017 z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Osiecznej
19.05.2017 więcej