2014-11-27

Oświadczenia majątkowe


Wzór oświadczenia


  • Oświadczenie majątkowe - Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta pobierz plik doc.

Informacja dot. wypełniania formularzy oświadczeń majątkowych pobierz plki pdf.