2014-12-05

Regulaminy obowiązujące na terenie Gminy Osieczna


Regulaminy korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Osieczna


 

 

 


Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy OsiecznaRegulamin dostarczania wody na terenie Gminy OsiecznaRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna2013Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnymWymagania wobec przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychRegulamin wynagradzania nauczycieliOkreślenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie  Osieczna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


  • Uchwała Nr XXIII/122/2013 w sprawie określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie  Osieczna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Zasady używania herbu Gminy Osieczna