2016-12-16

Gospodarka odpadami komunalnymi - wzory deklaracji


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA od 01.01.2017 r.


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. DO-1 (plik .pdf)
  2. DO-2 (plik .pdf)
  3. DO-3 (plik .pdf)

Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Osieczna z dnia 26.10.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi