2014-11-27

Gospodarka przestrzenna


  • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy pobierz plik .doc
  • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pobierz plik .doc
  • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy pobierz plik .doc
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pobierz plik .doc
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pobierz plik .doc