2017-09-08

Edukacja


Stypendia szkolne


  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w latach 2017-2018 (.doc)

 


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (.doc)
  2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (.doc)
  3. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy minimis (.doc)
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.) (.xls)