2014-11-27

Referat drogownictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarki wodno - ściekowej i rolnictwa


 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu pobierz plik .doc
   
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej pobierz plik .doc
   
 • Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej pobierz plik .doc
   
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej pobierz plik .pdf
   
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  pobierz plik .pdf
   
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (do pobrania plik .pdf)
   
 • Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości (do pobrania plik .pdf)