2015-03-17

Urząd Stanu Cywilnego


AKTA STANU CYWILNEGO


 • o wydanie odpisu skróconego, zupełnego, wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu - pobierz plik pdf
 • o sporządzenie, odtworzenie, wpisanie aktu urodzenia - pobierz plik pdf
 • o sporządzenie, odtworzenie, wpisanie aktu małżeństwa - pobierz plik pdf
 • o sporządzenie, odtworzenie, wpisanie aktu zgonu - pobierz plik pdf
 • o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) - pobierz plik pdf
 • o sprostowanie aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) - pobierz plik pdf

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA


 • o wydanie zezwolenia na zawarcie związku małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Osiecznej - pobierz plik pdf
 • o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa w RP - pobierz plik pdf
 • o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć małżeństwo za granicą - pobierz plik pdf
 • o  wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - pobierz plik pdf

INNE


 • o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych - pobierz plik pdf
 • o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka - pobierz plik pdf
 • oświadczenie o niekaralności (Dłgoletnie Pożycie Małżeńskie) - pobierz pdf