2014-12-17

Związek Gmin Wierzyca


Dane kontaktowe Związku Gmin Wierzyca

Dane rejestrowe:

REGON : 221785748

NIP : 5922260172

Rejestracja Związku Gmin Wierzyca

Statut Związku Gmin Wierzyca

 

Adres siedziby:

Związek Gmin Wierzyca

ul. Zblewska 18

83-200 Starogard Gdański

Sekretariat:

tel. : 58 56 21 997

fax : 58 56 21 997

e-mail : sekretariat@zgwierzyca.pl

 

Biuro Związku:

Godziny pracy:

- poniedziałek, wtorek, czwartek

: 730 - 1530

- środa

: 730 - 1700

- piątek

: 730 - 1400

 

Strona internetowa:

Strona internetowa : www.zgwierzyca.pl

Logowanie do systemu : https://zgw.esog.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej:

http://zgwierzyca.bip.gov.pl


2012 rok


Uchwały Rady Gminy Osieczna:

 

  • Uchwała Nr XXII/112/2012 w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna,  załącznik nr 1
  • Uchwała Nr XXII/113/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  się o uzyskanie zezewolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  • Uchwała Nr XXII/114/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

 

Uchwały Sejmiku województwa Pomorskiego:

 


2013 rok


Informacje, komunikaty:

 

  • Ogólnopolska kampania informacyjna promująca właściwe postępowanie z odpadami - www.naszesmieci.gov.pl

2014 rok


Zmiany w systemie gospodarki odpadami od 01.01.2015 roku: